CN1: 2 Tô Vĩnh Diện, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.