OVER CANDY TWENTI

199.000₫

Chất liệu: COTTON 100%

Bảng size sản phẩm:

Size 0: dưới 1m65-55kg

Size 1: dưới 1m70-65kg

Size 2: dưới 1m80-75kg

*Kéo xuống cuối để xem bảng thông số chi tiết

Kích thước:
Màu sắc:

Chất liệu: COTTON 100%

Bảng size sản phẩm:

Size 0: dưới 1m65-55kg

Size 1: dưới 1m70-65kg

Size 2: dưới 1m80-75kg

*Kéo xuống cuối để xem bảng thông số chi tiết

Bạn đã xem