OVER TEM TWENTY 20YO

150.000₫

� Size XS : Dưới 1m50 từ 40kg - 55kg
� Size S : Dưới 1m60từ 56kg - 65kg
� Size M : Dưới 1m70 từ 66kg - 75kg
� Size L :  Dưới 1m80 từ 75 - 80kg

Kích thước:
Màu sắc:
Thông tin sản phẩm đang được cập nhật

Bạn đã xem