SƠ MI TWENTI

0

Dạ shop gửi bạn bảng size tham khảo ạ :
� Size M : Dưới 1m65 từ 40kg - 55kg
� Size L. : Dưới 1m75từ 56kg - 65kg
� Size XL: Dưới 1m8 từ 66kg - 75kg

Kích thước:
Màu sắc:
Thông tin sản phẩm đang được cập nhật

Bạn đã xem