SWEATER KAWS

0

--size M :  bắp tay : 54 cm  dài tay : 70 cm  dài áo : 66 cm  rộng : 108 cm 
 --size L  bắp tay : 56 cm  dài tay : 72 cm  dài áo : 68 cm  rộng : 110 cm  
--size XL  bắp tay : 58 cm  dài tay : 74 cm  dài áo : 70 cm  rộng : 120 cm
 

Kích thước:
Màu sắc:

Nội dung mô tả nhập ở đây
 

Bạn đã xem